Snusordbog

Her præsenterer vi alt tænkeligt snuslingo, snusvokabolar, snusterminologi, snusord og snustalemåder. Består både af klassiske snusbegreber og nydannede slangord (ofte ud fra opskriften “sæt sn- eller snu- foran et eksisterende ord”, f.eks. “askebæger” → “snaskebæger”.

Anatomiske snusgrube sb.
Hulning på hånden, der dannes mellem senerne til tommefingeren, når denne holdes udstrakt. Har sit navn fra, at man her placerede sin lugtesnus, før den skulle sniffes op i næsen. På latin kaldet “foveola radialis”, på fransk kaldet “tabatière anatomique” (se Wikipedia).

Antasnus ˈantasnuˀs sb.
Endnu uopfundet mirakelmiddel for de, der vil ud af snusens klør.

Desmersnustobak ˈdεsmʌsnuˀstoˈbɑg sb.
En “snustobak m. tilsætning af moskus” (se ODS).

Dipping tobacco sb.
Amerikansk tobaksprodukt, der minder om snus.

Dyp ˈdøb sb.
Dansk slang for dipping tobacco.

Dyppe ˈdøbə vb.
Om handlingen ved brug af dipping tobacco.

Halv islandsk, halv rapé talemåde
Gammel talemåde “om hvad der bestaar af forsk. (modsatte) bestanddele, er af (underlig) blandet art (“baade det ene og det andet”, “hverken det ene eller det andet”)” (se ODS).

If you snus, you lose talemåde
En meningsløs og selvmodsigende sætning, som man til tider hører ytret.

Islandsk ˈisˌlanˀsg adj.
En “snustobak uden tilsætning af aromatiske stoffer” (se ODS).

Karotte kɑˈʁʌdə sb.
Et “sammensnoet bundt af tobaksblade af særlig kvalitet, bestemt til snus” (se ODS).

Et liv i snus og dus talemåde
Når man ubekymret tager snus i overflod.

Lugtesnus ˈlɔgdəsnuˀs sb.
Tobak der sniffes op i næsen. Har form som en tør variant af løs snus, og lugtesnus er da også forgængeren for den almindelige mundsnus. Fra svensk “luktsnus”.

Mundsnus ˈmɔnsnuˀs sb.
Sædvanligvis bare synonymt med “snus”, men kan bruges, hvis man vil være sikker på at adskille det fra “lugtesnus”. Fra svensk “munsnus”.

Naswar sb.
En slag central- og sydasiatisk snus.

Nysekrudt ˈnyːsəkʁud sb.
Se lugtesnus (se ODS).

Næsesnus ˈnεːsəsnuˀs sb.
Synonym for lugtesnus. Fra svensk “nässnus”.

Opvaskesnus ˈʌbvasgəsnuˀs sb.
Perfekt til at komme gennem opvasken for dem, der ikke ejer en opvaskemaskine, eftersom snus kan nydes ubesværet med begge hænder i baljen.

Pressesovs ˈpʁasəsɒwˀs sb.
En “sovs, som presses ud af tobak, der er under presning ved fremstilling af snus ell. skraa” (se ODS). Se også “sovs”.

Prille ˈpʁilə sb.
Et stykke snus, se også under synonymet “pris”. Fra svensk “prilla”.

Pris ˈpʁiˀs sb.
Enhed af snustobak for den mængde snus, som man tager ad gangen, oprindeligt “saa meget snustobak, som man tager ad gangen (med tommel-, pege- og langfinger)” (se ODS), altså om løs snus, men nu også om mængden i en portionspose. Eksempel: “At tage (sig) en pris (snus).” Fra fransk “prendre”, der betyder “at tage”.

Priseur pʁiˈsœɐ̯ sb.
En person, der bruger snus, hvor den kvindelige pendant selvfølgelig er en “priseuse”. Fra fransk “prendre”, der betyder “at tage”.

Priseuse pʁiˈsøːsə sb.
En kvindelig snusbruger. Se “priseur”.

Pseudosnus ˈsœwdosnuˀs sb.
Et vanskabt barn af den gældende lovgivning, der f.eks. sælges i 7-Eleven. Det bruges som snus, men defineres som tyggetobak og er derfor ingen af delene, den er “halv islandsk, halv rapé”, for nu at bruge en talemåde her fra ordbogen. I praksis er pseudosnusen en form for snus med groft skåret frem for pulveriseret tobak, hvilket gør den dårligere til at udfolde sit snus-telos. Kaldes også “snus”, hvor man markerer sin distance til begrebet ved tydeligt at lave gåseøjne med fingerene i luften.

Rapé ʁɑˈpe sb.
Groftkornet snus, fra perf. part. af fransk “râper”, der betyder “at rive”.

Ruskomsnus ʁusgɔmˈsnuˀs sb.
Miskmask af forskellige typer snus uden blik for forskellene. Eller: En ubestemmelig type snus, se “halv islandsk, halv rapé”.

Skolesnus ˈsgoːləsnuˀs sb.
Et stykke snus, man tager, når man sidder til time og ser artig ud, mens læreren ikke lægger mærke til noget. I en bredere betydning: snus man forsøger at skjule eller tager i smug.

Skrå snusoˈmæˀn sb.
Tyggetobak af behandlede, skårede stykker tobak, som anbringes i munden.

Snaskebæger ˈsnasgəbεːjʌ sb.
Snusens pendant til et askebæger, typisk om beholderen til brugt snus i låget på en snusdåse, men også en tallerken, en øldåse eller et fint snaskebæger af porcelæn kan fungere. Alternativt: Snuskebæger.

Snjus ˈsnjus sb.
Et sæt bestående af en snus og en sjus.

Snuf ˈsnuf sb.
Synonym for lugtesnus. Fordanskning af engelsk “snuff”.

Snuff ˈsnʌf sb.
Synonym for lugtesnus. Fra engelsk.

Snulde ˈsnulə vb.
At snolde efter snus, at gå på jagt efter nye snusmærker, når man har lidt ekstra penge. Gøres bedst i Sverige.

Snulidaritet snulidɑiˈteˀd sb.
Følelsen af solidaritet, når man giver snus til sine venner.

Snulle ˈsnulə sb.
Kælenavn for snus. Eksempel: “Skal vi ha’ en snulle?”

Snulte ˈsnuldə vb.
At snylte og nasse på andres snus, fordi man ikke liiige selv har fået købt en dåse, men da nok skal give næste omgang.

Snus ˈsnuˀs sb.
Sædvanligvis synonymt med “mundsnus”, enten i form af “løs snus” eller “portionssnus”. Oprindeligt et ord for lugtesnus, der sniffes (“snuses”) op i næsen, men blev efter mundsnusens udbredelse almindeligvis lig med denne. Men kan altså i nogle tilfælde bruges som overbegreb.

Snusaisseur snusεˈsœɐ̯ sb.
En snusconnaisseur, dvs. en snuskender. Læs mere om, hvordan du bliver en rigtig snuskender, her.

Snuser ˈsnuːsʌ sb.
Vulgært udtryk for en priseur.

Snus forbi talemåde
At give en snus til en i armod.

Snusher ˈsnuɕːʌ sb.
Din snuspusher, dvs. ham der sælger dig snus.

Snusk ˈsnusg sb.
Snask og snavs fra snusen, f.eks. om brune pletter på tøj, fingre, bogsider efter bladring osv. Eksempel: “Du har lidt snusk dér”.

Snusoman snusoˈmæˀn sb.
En person, der er lidt for tilbøjelig til snusen.

Snæv ˈsnεˀw adj.
At være nikotinskæv fra snus.

Sovs ˈsɒwˀs sb.
I snuskredse om væsken fra snus, der kan løbe ned i munden, hvis man er en snunior.

Spaniol sbanˈjoˀl sb.
Finkornet, spansk snustobak (se Den Store Danske og ODS).

Tabatière tabaˈtjεɐ̯ sb.
Fint ord for en snusdåse, “snus(tobaks) daase (fra ældre tid), især af kostbart materiale (guld olgn.) og kunstnerisk forarbejdning” (se ODS), men også gerne om den velkendte engangsdåse af plastik. Af fransk “tabac”, der betyder tobak. Alternativt: Tobatiere eller tobatieredåse. Se også: Anatomiske snusgrube.