Historien bag snusloven

I begyndelsen var alt tilladt… Men med Danmarks indtrædelse i EF fulgte en forpligtelse til at følge dennes lovgivning, også på snusområdet.

Første snuslov

EU (dengang EF) foreslog første gang et snusforbud i 1987 og gennemførte det i 1992. Baggrunden for snusforbuddet var den aggressive markedsføring af “Skoal Bandits” (en slags amerikansk snus) som det nye, røgfrie tobaksprodukt målrettet unge. Loven gik uproblematisk igennem, dels fordi lobbyismen i tobaksindustrien ikke var så veludviklet som i dag, dels fordi snusen mest var udbredt i Norge og Sverige, der på dette tidspunkt ikke var medlem af EU.1

Berlingske Tidende skrev d. 12. november 1991:

EF har for første gang besluttet sig for at forbyde et tobaksprodukt i alle medlemslandene. Det drejer sig om den såkaldte »våde« eller »portioneret« snus, dvs. snus der sælges i små tepose-lignende pakker og som anbringes i munden. Den danske sundhedsminister Ester Larsen (V) havde i går ikke nogen problemer med at stemme ja til forbuddet på et møde i Bruxelles. »Det er et produkt, vi ikke har på det danske marked,« sagde hun.2

I Danmark blev forbuddet udmøntet således:

Sundhedsministeren kan fastsætte bestemmelser til gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers retsakter om mærkning af tobaksvarer, om tjæreindhold i cigaretter og om forbud mod salg af visse snustobaksvarer.3

Da Sverige i 1994 skulle stemme om medlemsskab af EU, fyldte snusforbuddet meget i debatten, og svenskerne kørte rundt med bilklistermærker med teksten “EU – Ikke uden min snus”. Men i december 1993 fik svensken en julegave af EU: et forbehold fra den generelle snuslovgivning, fordi snusen var så stor en del af deres kultur.

Lov mod løs snus og Danmark i EU-retten

Med EU’s nye tobaksdirektiv af 2001 kom ny lovgivning, og fra 30. september 2002 til 1. januar 2016 gjaldt følgende for salg af snus i Danmark:

Salg af pulveriseret tobak i form af snus pakket i porøse portionsbreve eller lignende til indlægning i mundhulen er ikke tilladt.4

Men ifølge EU’s lovgivning, hvor kun Sverige af kulturelle grunde er undtaget, er medlemslandene forpligtet til at forbyde al slags snus, ikke kun den portionspakkede. Frederic Vincent, talsmand for EU’s daværende sundhedskommisær John Dalli, udtalte i juli 2011 til Politiken:

I henhold til artikel 8 i tobaksdirektivet er snus, herunder løs snus, forbudt i EU, og Danmark har ingen undtagelse fra dette forbud. De danske myndigheder skal iværksætte dette forbud.5

De danske myndigheder havde tilsyneladende ikke været opmærksomme på, at EU i 2001 fjernede den undtagelse for traditionelle produkter (dvs. løs snus), som fremgik af tobaksdirektivet af 1992.

Kommisionen sendte en såkaldt åbningsskrivelse om Danmarks brud på traktaten, og S-R-SF-regeringen besluttede derefter at rette ind;6 daværende sundhedsminister Astrid Krag (SF) sendte et lovforslag til vedtagelse, men i juni 2013 stemte et flertal bestående af Enhedslisten, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti mod lovforslaget, og løs snus var fortsat lovlig i Danmark lidt endnu.7

Til gengæld sagde Europaparlamentets udvalg for folkesundhed i juli 2013 god for, at salg af skrå (tyggetobak) fortsat kunne være lovligt i Danmark grundet dets lille andel af markedet.8

Regeringen arbejdede stadig på et tilfredsstille EU, og i februar 2014 udtalte daværende sundhedsminister Nick Hækkerup (S) til Politiken: “Nu skal vi til at implementere det reviderede tobaksvaredirektiv, og jeg håber, at vi kan finde en løsning. For gør vi ikke det, kan vi meget vel stå over for en retssag ved EU-domstolen”9

Og ganske rigtigt. I juli 2014 besluttede EU-Kommissionen at hive Danmark i retten for ikke at ville lovgive mod salg af løs snus. I en pressemeddelelse fra kommisionen stod der:

Danmark har indtil videre ikke oplyst kommissionen om tiltag i den retning og handler fortsat i strid med EU-retten. Kommissionen har derfor besluttet at indbringe sagen for EU-Domstolen.10

Den 16. april 2015 lykkedes det alligevel sundhedsminister Nick Hækkerup at samle et flertal for EU’s snuslov. Det skyldtes, at Venstre havde skiftet holdning på området – noget de dog ikke ønskede at begrunde efterfølgende.11

Men da EU-domstolen ikke regner ændringer foretaget efter tidsfristens udløb med, røg Danmark alligevel i EU-retten, og den 16. juli 2015 tabte Danmark så sagen om den løse snus mod EU og blev dømt for at have “opretholdt en retstilstand, hvor salg af løs snus fortsat er tilladt” og “tilsidesætte sine forpligtelser i henhold til EU-retten” ved i 13 år at have tilladt salg af løs snus.12

Forbuddet mod den løse snus udmøntede sig i en ændring af § 19 i tobaksloven, som trådte i kraft den 1. januar 2016 og stadig er gældende i dag. Den nye ordlyd er:

Detailsalg af tobak, der indtages oralt, og som ikke er bestemt til at ryges eller tygges, er ikke tilladt på det danske marked.13

Dermed blev al snus ulovlig, både løst og i portionsposer. Tyggetobak er dermed undtaget, og med den nye lovtekst bestemmes det faktisk ikke længere, at det er indpakningen i “porrøse portionsbreve”, der gør tobakken ulovlig. Derfor er omgåelsen af snusloven i dag blevet et spørgsmål om definitioner.

Den nye strid: Snus eller tyggetobak?

I EU’s tobakdirektiv fra 2014 kan man læse følgende:

Medlemsstaterne forbyder markedsføring af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.14

Dog med finder man i samme direktiv følgende definition på “tobak, der indtages oralt”:

“tobak, der indtages oralt”: alle tobaksprodukter, der er bestemt til oral indtagelse, med undtagelse af varer bestemt til at inhaleres eller tygges, og som helt eller delvis består af tobak i form af pulver eller fine partikler eller enhver kombination af disse former — navnlig varer i portionsbreve eller porøse breve15

Denne undtagelse i EU-direktivet er årsagen til, at man stadig kan købe snuslignende produkter lovligt i Danmark – eller dvs., at man kan købe “pseudosnus”, et produkt, der til forveksling ligner snus og bruges som snus, men officielt kaldes “tyggetobak”. Da tyggetobak er lovlig, mens snus er ulovlig, gør dette hele forskellen på, om man må sælge produktet i Danmark eller ej.

Almindeligvis defineres forskellen på snus og tyggetobak således:

 • Snus: Pulveriseret tobak
 • Tyggetobak: Grovere, langskåret tobak, der “forarbejdes sådan, at tyggetobakken kan tåle at blive tygget på og ikke afgiver nær så meget nikotin”16

Denne definition afspejles i lovgivningen, hvor oral tobak (her sigtes der efter alle typer snus) defineres som “Alle tobaksprodukter, der er bestemt til oral indtagelse, med undtagelse af varer bestemt til at inhaleres eller tygges, og som helt eller delvis består af tobak i form af pulver eller fine partikler eller enhver kombination af disse former, navnlig varer i portionsbreve eller porøse breve”, mens tyggetobak defineres som “En røgfri tobaksvare, som udelukkende er bestemt til at tygges.”17

Af Sundhed.dk fremgår det desuden, at snus er “finmalet, mørk tobak tilsat vand, fugtighedsbevarende stoffer, pH-regulerende stoffer, salte og smagsstoffer.”18

Den “snus” (pseudosnus), der sælges i danske butikker som f.eks. 7-Eleven, er altså “bestemt til at tygges” – og logikken er, at forbrugeren efter købet jo selv kan beslutte, om han/hun vil efterleve denne bestemmelse og tygge på det, eller om han vil lægge det under læben som et stykke ægte snus. For at stadfæste forskellen på snus og tyggetobak fremstilles produktet dog også en smule anderledes: Administrerende direktør i V2 Tobacco Marc Vogel udtaler til Søndagsavisen, at “Snus er defineret ved at være pulveriseret tobak i poser, men vores produkt er skåret tobak.”19 Til Vice forklarer han:

Forskellen på tyggetobak og snus er lige så stor som forskellen på øl og cola. Jeg kan godt forstå, at for en urutineret vil det vi sælger i Danmark minde om snus. Men jeg mener også, at er man en erfaren bruger af produktet, så vil man vide, at snus er væsentlig kraftigere, end vores tryggetobak.20

Ligeledes kan man se ihærdigheden af at adskille tyggetobak fra snus på V2 Tobaccos hjemmeside: “Chewing Tobacco er skåret tobak i kraftige portionsposer som kan klare at blive tygget på, deraf navnet chewing Tobacco. Chewing Tobacco adskiller sig væsentlig fra snus som er kværnet tobak.”21

Forskningsoverlæge på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden Charlotta Pisinger giver ikke meget for den definition: “Det er noget sludder, at tyggetobak ikke er en form for snus. Det er ganske vist langskåret tobak i stedet for pulveriseret, men uanset om du spiser en bøf eller en hakkebøf, er det stadig oksekød. Enhver idiot kan regne ud, at det kommer an på indholdet,” udtaler hun til Politiken.22

Udover den lovlige pseudosnus sælges der også ægte, ulovlig snus importeret fra Sverige og fremstillet på den rigtige måde i diverse kiosker rundt omkring. Politiet håndhæver uden videre snusloven, når de opdager en kiosk, der sælger den ægte vare, men pseudosnusen lever altså fortsat et legalt liv i Danmark – hvor lang tid den løsning holder, må tiden vise.

 1. Tobacco Tactics: “Snus: EU Ban on Snus Sales”
 2. Informedias arkiv
 3. LOV nr 1086 af 23/12/1992: “Lov om ændring af lov om mærkning af tobaksvarer og om tjæreindhold i cigaretter”, § 1
 4. LOV nr 375 af 06/06/2002: “Bekendtgørelse af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer”, § 19
 5. Politiken: “EU vil stoppe salget af snus i Danmark”
 6. Politiken: “Danmark risikerer retssag på grund af snus”
 7. Politiken: “Enhedslisten vil ikke lytte til EU om snus”
 8. Politiken: “Den danske skrå ser ud til at overleve i EU”
 9. Politiken: “Danmark risikerer retssag på grund af snus”
 10. Politiken: “EU slæber Danmark for retten for at sælge snus” og pressemeddelelsen fra EU
 11. Berlingske: “Man må da heller ikke en snus”
 12. BT: “Danmark taber sag ved EU-domstolen om salg af snus” og DR: “Danmark taber sag i EU om salg af løs snus”
 13. LOV nr 541 af 29/04/2015: “Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer”, § 19″
 14. EU: Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU, artikel 17
 15. EU: Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU, artikel 2, 8
 16. Ifølge Gevorg Nalbandyen i Politiken: “Tyggetobak: Verdens stærkeste snusprodukt sælges lovligt i Danmark”
 17. LOV nr 608 af 07/06/2016: “Lov om tobaksvarer m.v.”, § 11, stk. 7 + 8
 18. Sundhed.dk: “Snusbrug”
 19. Søndagsavisen: “Danmarks største nærbutikskæde sælger ulovligt ’snus’”
 20. Vice: “Fem ting du bør vide om snus, når du nu absolut skal tage snus”
 21. V2 Tobacco: “Produkter”
 22. Politiken: “Tyggetobak: Verdens stærkeste snusprodukt sælges lovligt i Danmark”